BIPBIP Archiwalny
menu

Informacja Wójta Gminy Szczytno dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno w 2022 roku

2022-05-11 13:20:44 (ost. akt: 2022-05-11 13:27:56)

Wójt Gminy Szczytno informuje, że w ramach planowanego konkursu mającego na celu poprawę ochrony środowiska przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Celem Programu jest unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczytno.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć najpóźniej do dnia 20 maja 2022 r.
na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj.:
1.Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).
2.Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Szczycieńskiego wraz z adnotacją o nie wnoszeniu sprzeciwu.
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Szczytnie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Uwaga:


1. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
2. Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.


Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno pod numerem telefonu: (89) 623 24 01.

Pobierz: Wniosek
Pobierz: załącznik - Wykaz nieruchomości
Pobierz: załącznik - Ocena Stanu i możliwości
Pobierz: załącznik - informacja o wyrobach zawierających azbest