BIPBIP Archiwalny
menu

Informacje dotyczące inwazyjnych gatunków obcych (IGO)

2022-05-20 06:08:53 (ost. akt: 2022-05-20 06:11:46)
logo informacja

logo informacjaInwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.
Dotychczasowe zezwolenia na przetrzymywanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii wydane na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody wygasną 19 grudnia 2022 r.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11.08.2021 r. o gatunkach obcych, która wdraża unijne rozporządzenie n 1143/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, prosimy o zapoznanie się z istotnymi informacjami dotyczącymi regulacji prawnych, które znajdują się na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Link: https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3
Link: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/uwaga-wazne-informacje-ws-inwazyjnych-gatunkow-obcych-groza-wysokie-kary