BIP
menu

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Kiejkuty (dz. nr 160)

2022-06-20 13:03:39 (ost. akt: 2022-06-20 13:04:27)


Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Kiejkuty (dz. nr 160)” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie w wysokości 127.891,53 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 363.248,75 zł.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Stare Kiejkuty, gm. Szczytno dz. nr 160 - o łącznej długości 500,00 mb.
Wykonawcą robót jest: TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o.o., adres: Dylewo 48, 07-420 Kadzidło
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do 31.10.2022 roku.