BIPBIP Archiwalny
menu

Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2022-07-28 08:18:02 (ost. akt: 2022-07-28 08:45:10)

Gmina Szczytno w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - PPGR” pozyskała grant w wysokości 502000,00 zł na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zakupione laptopy umożliwiają dzieciom, które nie posiadają komputerów, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
W dniu 15.02.2022 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Szczytno.
Umowa o powierzenie grantu „ Cyfrowa Gmina-PPGR” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Załącznik: