BIP
menu

Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku, budowa świetlicy wiejskiej w msc. Lipowa Góra Wschodnia, oraz centrum kulturalno - sportowego w msc. Nowe Gizewo.

2022-09-12 12:29:36 (ost. akt: 2022-09-12 12:32:09)Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku, budowa świetlicy wiejskiej w msc. Lipowa Góra Wschodnia, oraz centrum kulturalno - sportowego w msc. Nowe Gizewo” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania wynosi: 2.234.968,37 zł.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje:
CZĘŚĆ I: Rozbudowę i przebudowę przedszkola w Kamionku;
CZĘŚĆ II: Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia;
CZĘŚĆ III: Budowę centrum kulturalno – sportowego w miejscowości Nowe Gizewo;
Wykonawcą przedmiotowych robót jest:
- BUDMAR Mariusz Budny z siedzibą w Jednorożcu, ul. Gwiaździsta 16, 06-323 Jednorożec
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do 31.12.2022 roku.