BIP
menu

„Lokalny produkt turystyczny – potencjał w tożsamości kulturowej i przyrodniczej"

2022-10-24 14:43:42 (ost. akt: 2022-10-24 14:47:48)
Konultacja LGD logo

Konultacja LGD logo


„Lokalny produkt turystyczny – potencjał w tożsamości kulturowej i przyrodniczej” – rozwój, innowacyjne produkty i usługi, turystyczne szlaki tematyczne czyli wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, przepływu wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych i kreowania produktów turystycznych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionów. To priorytetowe obszary strategiczne, którym specjalną uwagę poświęciliśmy podczas wyjazdu studyjnego do Dolnego Śląska w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania, dyskusje i warsztaty z przedstawicielami miasta Wrocław, przedstawicielami zarządu Zamku Książ, Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie łączącego dolnośląskich producentów wina gronowego, właścicielami gospodarstwa Kozłonogi z pewnością przyczynią się do osiągniecia celów projektu, a także utrzymania trwałych rezultatów w postaci wzorcowego modelu budowania przewagi konkurencyjnej regionu w branży turystycznej. Operacja została zrealizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek” oraz Gminą Szczytno.
Lider projektu: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Partnerzy projektu: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Gminą Szczytno, Kreolia – „Kraina Kreatywności”.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu Il Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.