BIP
menu

Złote Gody 2023

2023-01-26 08:58:23 (ost. akt: 2023-01-26 09:02:03)
złote gody

złote gody


Do dnia 17 marca 2023 roku Urząd Gminy Szczytno pośredniczy w przyjmowaniu wniosków od mieszkańców Gminy Szczytno kierowanych do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w sprawie nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie (ślub cywilny zawarty od 1.01.1973 do 31.12.1973roku).
Na stronie www.ug.szczytno.pl znajduje się formularz wniosku, który pary obchodzące w tym roku uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, ich dzieci bądź wnuki mogą złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3 w Biurze Obsługi Interesanta (parter).
Wszelkie informacje na temat wniosków – ewidencja ludności tel. 89-623-25-86


Wniosek do pobrania tutaj:

wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie