BIP
menu

"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach"

2023-03-24 08:11:26 (ost. akt: 2023-03-24 08:13:36)
logo informacja

logo informacja

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Szczytno Pan Sławomir Wojciechowski zawarł umowę z Panem Michałem Czarneckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy EKO-WOD Michał Czarnecki z siedzibą w Kętrzynie na realizację zadania:
"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach"
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody polegała będzie na przebudowie istniejącego budynku oraz układu technologicznego pracy wraz z budową zbiornika wyrównawczego na wodę uzdatnioną. W ramach przebudowy zostaną dobrane i wymienione na nowe urządzenia technologiczne wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem. Zostanie również zagospodarowany teren działki, na której znajduje się stacja.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania 2.000.000,00 zł.