BIPBIP Archiwalny
menu

Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Kamionku!!!!

2023-08-11 15:33:17 (ost. akt: 2023-08-14 07:41:36)


Dnia 11 sierpnia 2023 r. w Kamionku odbyło się uroczyste otwarcie zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionek oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionek”.

Inwestycję współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy popegeerowskie. Jej całkowita wartość wyniosła 3 600 000,00 zł z czego wartość dofinansowania to kwota 1 200 000,00 zł

Zamówienie obejmowało:

1. rozbudowę istniejącego budynku stacji, wymianę elementów stacji uzdatniania wody, budowę dwóch zbiorników do magazynowania wody;

2. przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kamionek - osiedle popegeerowskie.

W wydarzeniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Pani Iwona Arent, Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Małecki, Minister Pan Norbert Maliszewski – Sekretarz Stanu, Szef Rządowego Centrum Analiz, Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Henryk Żuchowski.