BIPBIP Archiwalny
menu

Informacja o naborach wniosków oraz projektach grantowych.

2016-11-29 12:37:15 (ost. akt: 2016-11-29 12:54:48)

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłosiła nabór wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

• A. Podejmowanie działalności gospodarczej- START UP
• B. Rozwijanie działalności gospodarczej
• C. Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych
• D. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłosiła nabór wniosków w ramach następujących obszarów tematycznych:

A. Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- Upowszechnienie idei ekonomii społecznej, w tym integracji społecznej wokół idei wsi tematycznych
A. Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic, klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych

Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego

G. Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury- Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promującym obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych
G. Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury- Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych

Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury

Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia w zakładce: PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków.
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych działań oraz skorzystania z możliwości pozyskania środków.

Więcej informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia odnajdziecie Państwo w biuletynie informacyjnym.