BIPBIP Archiwalny
menu

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2017 r.

2017-02-03 08:56:30 (ost. akt: 2017-02-03 09:04:19)
rolnik

rolnik

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Szczytnie, przy ul. Łomżyńskiej 3, pok. 101 (I piętro).
tel. 89 623 25 90

Pobierz wniosek o zwrot podatku akcyzowego