BIPBIP Archiwalny
menu

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków

2017-03-13 13:16:17 (ost. akt: 2017-03-13 13:20:26)
inspekcja

inspekcja


W związku z codziennymi zapytaniami hodowców odnośnie nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie informuje , iż zgodnie z interpretacją Głównego Lekarza Weterynarii (pismo znak: GIWz-423-5/2017 z dnia 7 marca 2017 r) zapis § 1 ust. 1, pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.2091) obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami. W rozumieniu ww. przepisu jako inne miejsca przetrzymywania należy traktować woliery lub zadaszone miejsca z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża. Jednakże w przypadku gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem, zgodnie z § 1 ust 1, pkt 2 lit. f ww. rozporządzenia, miejsce , o którym mowa powyżej musi być bezwzględnie zadaszone na całej swej powierzchni . Jednocześnie informuję, że pozostałe przepisy ww. rozporządzenia powinny być respektowane zgodnie z brzmieniem ich treści zawartym w tym przepisie.Komunikat PLW