BIP
menu

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2017-04-04 11:28:10 (ost. akt: 2017-04-04 11:31:04)
stypendia

stypendia
STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy, iż oświadczenie o zgodzie lub jej braku na zmianę Decyzji Wójta Gminy Szczytno w sprawie przyznania stypendium szkolnego w II etapie na rok szkolny 2016/2017 będą przyjmowane w terminie do 20 kwietnia 2017 r.

Kryterium dochodowe wynosi:
1) 514 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Ważne:
W przypadku osób bezrobotnych – obowiązkowo trzeba przedstawić zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie o figurowaniu
lub niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Zakres dochodów, które muszą zostać udokumentowane przy ubieganiu
się o przyznanie stypendium szkolnego:

- wynagrodzenie za pracę,
- zasiłek rodzinny i dodatki stałe,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- stałe zasiłki z pomocy społecznej,
- emerytury, renty inwalidzkie,
- alimenty,
- zasiłek dla bezrobotnych,
- dodatek mieszkaniowy,
- stypendia socjalne,
- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego (1 ha przeliczeniowy – 288 zł),
- inne dochody (np. praca dorywcza).


Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, tj. za miesiąc MARZEC 2017 r.