BIPBIP Archiwalny
menu

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego "Ptaki naszych drzew"

2017-04-25 12:59:24 (ost. akt: 2017-05-11 10:14:26)
ptaszek justyny

ptaszek justynyW ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniu 21 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ekologiczny „PTAKI NASZYCH DRZEW”. Konkurs skierowany był do uczniów i uczennic klas IV i V szkół podstawowych z terenu gminy Szczytno. W konkursie wzięło udział 6 szkół: Szkoła Podstawowa w Wawrochach, Zespół Szkół im. I. K. Gałczyńskiego w Lipowcu, Zespół Szkół w Olszynach, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Chotomskiej w Trelkowie, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Chotomskiej w Gawrzyjałkach. Każdą szkołę reprezentowało maksymalnie 5 uczniów/uczennic. Uczestnicy przygotowywali pracę plastyczną o tematyce związanej z ptakami żyjącymi na drzewach na terenie gminy Szczytno. Celem konkursu było kształtowanie właściwej postawy i świadomości ekologicznej; podniesienie poziomu wiedzy, świadomości i wrażliwości przyrodniczej wśród uczniów i uczennic; promocja przyrody jako tematu atrakcyjnego społecznie, wartego zainteresowania i zaangażowania; promocja wartości, jaką niesie ze sobą przyroda i jej ochrona; stworzenie warunków dla rozwoju osobistego i integracji społecznej, skoncentrowanych wokół idei ochrony przyrody i bioróżnorodności; poznanie gatunków ptaków żyjących w naszym regionie; uchwycenie piękna przyrody; upowszechnianie wiedzy na temat ptaków i ich życia. Komisja w składzie: Pan Mariusz Drężek, Pani Edyta Farjan, Pan Sebastian Imielski, wyłoniła laureatów konkursu.

Trzy pierwsze miejsca zajęli:
I miejsce: Jakub Samorajczyk - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Chotomskiej w Gawrzyjałkach
II miejsce: Kinga Połoszczak - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Chotomskiej w Trelkowie
III miejsce: Amelia Bogacka - Zespół Szkół w Olszynach

Dodatkowo komisja przyznała sześć wyróżnień. Otrzymali je:
1. Julia Płocharczyk - Zespół Szkół im. I. K. Gałczyńskiego w Lipowcu
2. Laura Orzoł – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trelkowie
3. Jakub Długokęcki – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach
4. Nikola Suchecka – Zespół Szkól w Olszynach
5. Roksana Jóźwicka– Zespół Szkól w Olszynach
6. Zuzanna Brzostek-– Zespół Szkól w Olszynach

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki.

nagrody