BIP
menu

Rada Gminy Szczytno udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Szczytno.

2017-05-11 14:35:11 (ost. akt: 2017-05-12 09:49:58)
wójt3

wójt3

W dniu 5 maja 2017r. podczas XXXV sesji zwyczajnej Rada Gminy Szczytno udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Szczytno Sławomirowi Wojciechowskiemu. Wójt Gminy podziękował Radzie za owocną współpracę i jednogłośne udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Zaznaczył również, że realizacja założonych zadań w budżecie była możliwa dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników urzędu oraz jednostek podległych gminie.


wójt
fot. Kurek Mazurski
wójt2
fot. Kurek Mazurski