BIPBIP Archiwalny
menu

Nowe przepisy dotyczące usuwania zadrzewień

2017-06-22 13:37:12 (ost. akt: 2017-06-22 13:43:57)
drzewo

drzewo

Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu.
Ponadto do 17 lipca 2017 r. zostanie wydane nowe rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zmieni się więc zarówno wysokość opłat jak i kar, ponieważ stanowią one wielokrotność opłat.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczytno dostępny jest druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew(-a).


Wzór zgłoszenia do pobrania