BIPBIP Archiwalny
menu

Ponowny nabór wniosków w ramach projektów grantowych LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

2017-07-07 10:01:00 (ost. akt: 2017-07-07 10:22:14)
Konultacja LGD logo

Konultacja LGD logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Ponowny nabór wniosków w ramach projektów grantowych LGD „Brama Mazurskiej Krainy”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:
20 lipca 2017 – 4 sierpnia 2017
A. Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR: Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym
G. Promowanie produktów lub usług lokalnych: Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych
G. Promowanie produktów lub usług lokalnych: Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych

Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia: www.lgdbmk.pl w zakładce: PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków
Przypominamy, że we wniosku o przyznanie pomocy należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016.
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

loga