BIP
menu

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe "Sołecki LIDER aktywizuje wieś"

2017-07-31 15:42:38 (ost. akt: 2017-08-01 14:34:18)

W dniach 28-29 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla mieszkańców Gminy Szczytno pn. „Sołecki LIDER aktywizuje wieś”. Podczas pierwszego dnia szkolenia w świetlicy wiejskiej w Lipowcu uczestnicy wysłuchali wykładów:
• Pana Krzysztofa Margol współzałożyciela i Prezesa zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” – o doświadczeniach w pracy społecznej, osiągniętych sukcesach aktywizacji społecznej, sposobach pozyskiwania funduszy na podejmowanie działania.;
• Pani dr Katarzyny Brodzińskiej z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie o społecznej rewitalizacji wsi;
• Pani dr Katarzyny Janiszewskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o kulinarnym potencjale wsi na rzecz rozwoju lokalnego;
• Pana Pawła Zielińskiego z Nadleśnictwa Szczytno o potencjale przyrodniczym Gminy Szczytno;
• Pani Ewy Piórkowskiej z Gospodarstwa Agroturystycznego Sasek Mały.
Drugi dzień szkolenia odbył się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno. W sobotę także nie zabrakło ciekawych i inspirujących wykładowców:
• Pani Elżbieta Kobus z Wawroch opowiedziała o swoim Gospodarstwie Agroturystycznego „KAMEZ ”;
• Pan Witold Olbryś – prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Regionalnego przedstawił potencjał historyczny jaki posiada Gmina Szczytno;
• państwo Ewa i Robert Wasilewscy ze Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury „ANIMA” przedstawili potencjał kulturalny ukryty w naszej gminie;
• Pani Joanna Gawryszewska z Fundacji Rozwoju Kreatywności „KREOLA” również podzieliła się z uczestnikami szkolenia swoimi doświadczeniami w pracy społecznej.
Projekt został zrealizowany przez „Stowarzyszenie Mazurskie Olszyny” przy współpracy z Gminą Szczytno ze środków mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia i Mazury Lokalnie 2” dofinansowany przez MRPiPS w ramach FIO.