BIP
menu

ZMNIEJSZ SWOJE RACHUNKI ZA ENERGIĘ

2015-06-25 15:27:03 (ost. akt: 2015-06-25 15:28:48)
energia

energia

Termomodernizacja budynków, wymiana systemów grzewczych czy oświetleniowych – to tylko nieliczne możliwości, na które w ramach gospodarki niskoemisyjnej można otrzymać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Oferta, skierowana zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych jak i jednostek samorządu terytorialnego, pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
Dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Szczytno, Świętajno, Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo) rozpoczęto prace nad wykonaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Przestawienie gospodarki na działania niskoemisyjne, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji uważa się, nie tylko za kluczowy krok w kierunku zapewnienia poprawy stanu środowiska, lecz także element długofalowego zrównoważonego rozwoju, wynikający z prawa międzynarodowego i unijnego.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej analizuje zakres możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2). PGN jest niezbędny w procedurze ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Posiadanie Planu stanowi jeden z warunków ubiegania się o wsparcie. Przykładowe działania, na które można otrzymać dofinansowanie:
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej/wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (m.in. ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła);
przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, instalacja systemów chłodzących, w tym również OZE);
budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;
budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej;
wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej lub na potrzeby własne podmiotów;
efektywna dystrybucja ciepła z OZE (m.in. geotermia, pompy ciepła, kotłownie);
zwiększenie efektywności energetycznej MŚP, modernizacja instalacji / technologii w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej, elektrycznej lub wody; projekty dotyczące odzyskiwania energii cieplnej (np. z procesów przemysłowych, z produkcji energii);
budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. P&R, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe);
zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru;
wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne.

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania zachęcamy do odwiedzenia swoich urzędów gmin, celem zgłaszania pomysłów, bądź uzyskaniem szczegółowych informacji. Do 30 czerwca br. można wypełniać ankiety służące do opracowania PGN - ankiety dostępne są na stronach internetowych i w urzędach ww. gmin, a także na stronie www.archidrog.pl/ankieta.