BIPBIP Archiwalny
menu

STYPENDIA POMOSTOWE 2018/2019

2018-05-04 08:26:39 (ost. akt: 2018-05-04 08:50:23)
logo

logoKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza:

XVII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i:

• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

• zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

• pochodzi z niezamożnej rodziny
(w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
• jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
• ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na
www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
Tel: (42) 632-59-91, 631-95-58
Fax: (42) 630-27-81


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
1. Paweł Mróz tel: (89) 524-88-95 p. 221
2. Marcin Bąk tel: (89) 524-88-94 p. 219
3. Monika Sękowska tel: (89) 524-89-35 p. 129