BIPBIP Archiwalny
menu

Niebawem w Lipowcu otwarty zostanie Minipark ...

2018-09-25 08:23:39 (ost. akt: 2018-09-25 08:26:28)
logo

logo


W końcową fazę realizacji wchodzi przedsięwzięcie mające na celu uprzyjemnienie wolnego czasu mieszkańcom Lipowca i okolic. W pobliżu świetlicy wiejskiej powstaje obiekt, który sprzyjać będzie budowaniu
i podtrzymywaniu relacji społecznych. Tym obiektem będzie minipark. Utworzenie miniparku w obrębie tzw. wspólnej przestrzeni użytkowej wsi (w tym przypadku bezpośrednie sąsiedztwo szkoły, kompleksu sportowego „Orlik”, stadionu lekkoatletycznego, świetlicy wiejskiej, placu zabaw i siłowni plenerowej) to kolejny krok na drodze do poprawy jakości życia lokalnego społeczeństwa. Niebagatelne znaczenie ma także towarzyszący temu wzrost atrakcyjności Lipowca. Ponadto podniesiony zostanie poziom estetyki najbliższego otoczenia i całej miejscowości. Koncepcja zagospodarowania tego miejsca uwzględnia zachowanie wiejskiego charakteru krajobrazu, a możliwość powszechnego korzystania z obiektu, przy braku ograniczeń wiekowych, ekonomicznych, czasowych i innych uatrakcyjni realia codzienności. W zakres zadania wchodzi budowa tzw. „grzybka” (zadaszonej wiaty z miejscami do siedzenia), montaż dwóch solarnych latarni parkowych, plenerowego stolika szachowego, ławek i koszy na śmieci. Wykonane także zostaną nasadzenia roślinności ozdobnej i szeroko rozumiane zagospodarowanie terenu. Całość realizowana jest w ramach konkursu pod nazwą: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, wdrażanego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Gmina Szczytno skutecznie zaaplikowała o fundusze pomocowe w ramach tego konkursu. Koszt łączny zadania wynosi 15 tys. zł, z czego 10 tysięcy pochodzi z dofinansowania w ramach w/w konkursu. Realizacja zadania to efekt konstruktywnej współpracy władz Gminy Szczytno z mieszkańcami Lipowca, w tym - Grupą Odnowy Wsi, z nowym Liderem – P. Małgorzatą Olech na czele. Wcześniej zapis o potrzebie utworzenia miniparku pojawił się w Planie Odnowy Miejscowości Lipowiec jako głos lokalnego społeczeństwa. Można zatem traktować całość jako zaspokojenie istotnej potrzeby społecznej.Obiekt będzie stanowił również uzupełnienie kulturalnej roli pobliskiej świetlicy wiejskiej, rozszerzając wachlarz jej ofert, podnosząc poziom estetyki otoczenia i zachęcając do odwiedzania tego miejsca.