BIPBIP Archiwalny
menu

Seniorzy na spotkaniu w Urzędzie Gminy Szczytno

2018-10-10 14:25:10 (ost. akt: 2018-10-11 14:25:44)
logo

logoW celu zaspokojenia potrzeb osób starszych, dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny, okazania im większego zainteresowania i wsparcia, podjęte zostały działania mające na celu aktywizację seniorów 60+. Pierwszym krokiem było skierowane przez Wójta Gminy Sławomira Wojciechowskiego zaproszenie na spotkanie w Urzędzie Gminy Szczytno, które odbyło się 10 października 2018 r. Seniorzy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie. Spotkanie było efektem podpisanego 20 września przez gminę Szczytno, miasto Szczytno i Fundację Kreolia porozumienia, którego przedmiotem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Aktywny senior - Siła jest w nas”. Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski wraz z Zastępcą Ewą Zawrotną. Uczestnicząca w spotkaniu Pani Joanna Gawryszewska Prezes Fundacji Kreolia pokrótce omówiła zasady uczestnictwa w projekcie. Projekt skierowany jest do seniorów mieszkających na terenie miasta i gminy Szczytno (100 osób+100 osób), którzy chcą w miłej, twórczej atmosferze spędzić czas wolny, uczestnicząc w szerokiej ofercie zajęć aktywizujących, integracyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych. Przybyli na spotkanie seniorzy, wprowadzili pozostałych gości w swoich krótkich ale dość wyczerpujących wypowiedziach w temat partycypacji społecznej seniorów oraz przybliżyli możliwości integracji osób starszych. Spotkanie można uznać za bardzo owocne. Program ASOS to dotacyjny fundusz administrowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który dofinansowuje przedsięwzięcia m. in. w zakresie aktywizacji osób starszych. Zapraszamy seniorów do aktywnego udziału w tworzeniu tego programu.