BIPBIP Archiwalny
menu

Szacowanie szkód w uprawach kukurydzy i w użytkach zielonych

2015-08-26 09:41:42 (ost. akt: 2015-08-26 09:50:37)
wojewoda

wojewoda


Szacowanie szkód w uprawach kukurydzy na kiszonkę i w trwałych użytkach zielonych

Wyniki kolejnego (9) raportu z monitoringu suszy rolniczej, opublikowanego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazały zagrożenie suszą rolniczą w uprawach roślin strączkowych, ziemniakach oraz krzewach owocowych we wszystkich gminach województwa. Z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury i brak opadów od ukazania się wyników ostatniego raportu z monitoringu suszy rolniczej, a także wysokie prawdopodobieństwo pogłębienia się zjawiska suszy rolniczej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski podjął decyzję o szacowaniu szkód we wszystkich gminach województwa, z uwzględnieniem, oprócz wskazanych w monitoringu upraw, także upraw kukurydzy na kiszonkę i trwałych użytków zielonych.
W związku z powyższym, producenci rolni powinni składać wnioski do Urzędu Gminy o oszacowanie szkód na dostępnych w Urzędzie obowiązujących formularzach. Wniosek o oszacowanie szkód dostępny jest również poniżej w formie elektronicznego załącznika.
Producenci rolni, którzy wcześniej złożyli wnioski o oszacowanie szkód w zbożach jarych, powinni dokonać powtórnego zgłoszenia szkód do gminy. Szacowanie szkód może odbywać się tylko do czasu zbioru plonu danej uprawy.

Pobierz: wzór wniosku

Pobierz: pismo wojewoda