BIPBIP Archiwalny
menu

Prace nad miniparkiem zakończone!

2018-10-26 14:21:27 (ost. akt: 2018-10-26 14:32:12)Inwestycja polegała na urządzeniu terenu, służącego lokalnym mieszkańcom za miejsce spotkań, spacerów, wypoczynku. Zakresem obejmowała ona lokalizację obiektów małej architektury tj. ławki parkowe, oświetlenie, kosze na śmieci oraz zadaszenie. Wykonano również nasadzenia zieleni charakterystycznej dla terenów wiejskich (jaśminowce, lilaki, kalina koralowa, jałowce itp.). W pierwszym etapie wykonane zostały prace związane z zielenią: zdjęcie darniny zgodnie z projektem, rozłożenie agrotkaniny, zasadzenie roślin, wyściółkowanie terenu korą. Kolejnym zadaniem było zamontowanie elementów małej architektury: ławek (2 szt.), oświetlenia (lampy solarne 2 szt.), koszy na śmieci (2 szt.) oraz altany z siedziskami. Na koniec zamontowany został stolik szachowy. Po wykonanych pracach, teren miniparku został uprzątnięty i przygotowany do bezpiecznego i nie budzącego zastrzeżeń korzystania. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w ramach Konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Rezultatem realizacji Projektu jest minipark, służący mieszkańcom wsi Lipowiec i okolicznych miejscowości oraz odwiedzającym turystom. Mieszkańcy już teraz chętnie korzystają z terenu przedsięwzięcia, spędzając wspólnie czas pod powstałym zadaszeniem, bądź przy innowatorskim stoliku szachowym. Z terenu w okresie wiosennym korzystać również mają uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej, którzy wspólnie z nauczycielami realizują tam zajęcia szkolne. Powstały minipark jest dobrze zharmonizowany z otoczeniem. Mała architektura oraz wykorzystana roślinność nawiązują do rustykalnego charakteru miejscowości. Zrezygnowano z obcych gatunków roślin, stosując te, które od wieków rosną w najbliższej okolicy oraz symbolicznie związane są z dawną polską wsią.

Zapraszamy do korzystania z obiektu.