BIP
menu

Przekazanie sprzętu dla OSP

2018-11-16 14:58:05 (ost. akt: 2018-11-16 15:06:53)
logo

logo
W dniu 16 listopada.2018 r. w Urzędzie Gminy Szczytno odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczytno wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1757/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r. Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki zostanie zakupiony wynosi 59.191,92 zł, z czego 58.600,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 591,92 zł z budżetu Gminy Szczytno.

Na mocy podpisanych umów użyczenia Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno przekazał, w obecności Zastępcy Wójta Ewy Zawrotnej, Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie, brygadiera Grzegorza Rybaczyka, mł. brygadiera Zbigniewa Stasiłojć oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Szczytno Krzysztofa Fajbusia

- jednostce OSP Gawrzyjałki – reprezentowanej przez Stanisława Paca – Prezesa OSP Gawrzyjałki oraz Stanisława Dziczka – Naczelnika OSP Gawrzyjałki – torbę ratownicza PSP – R1 z deską ortopedyczną oraz agregat prądotwórczy,

- jednostce OSP Lipowiec – reprezentowanej przez Kamila Bednarczyka – Prezesa OSP Lipowiec oraz Marcina Koziatka – Sekretarza OSP Lipowiec – defibrylator AED , zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,

- jednostce OSP Płozy – reprezentowanej przez Jerzego Tyczyńskiego – Prezesa OSP Płozy oraz Jacka Dąbrowskiego - Naczelnika OSP Płozy – torbę ratownicza PSP – R1 z deską ortopedyczną oraz agregat prądotwórczy,

- jednostce OSP Olszyny – reprezentowanej przez Krzysztofa Fajbusia – Prezesa OSP Olszyny oraz Rafała Osowieckiego – Skarbnika OSP Olszyny - defibrylator AED, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków oraz zestaw węży hydraulicznych,

- jednostce OSP Szymany – reprezentowanej przez Andrzeja Gersa – Prezesa OSP Szymany oraz Adama Olendra – Naczelnika OSP Szymany – defibrylator AED, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,

- jednostce OSP Romany – reprezentowanej przez Waldemara Pogorzelskiego – Prezesa OSP Romany oraz Grzegorza Malinowskiego – Naczelnika OSP Romany – torbę ratownicza PSP – R1 z deską ortopedyczną,

- jednostce OSP Trelkowo – reprezentowanej przez Ronsarda Mroza – Prezesa OSP Trelkowo – oraz Adama Pasztaleńca - Gospodarza OSP Trelkowo – zestaw węży hydraulicznych oraz pilarkę do drewna.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Szczytno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”