BIP
menu

Barszcz Sosnowskiego - Informacja dla mieszkańców

2015-09-24 15:18:42 (ost. akt: 2015-10-08 14:07:56)
barszcz

barszcz

Autor: Justyna Jarząbek

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Barszcz Sosnowskiego jest inwazyjnym gatunkiem, zagrażającym zdrowiu ludzi i zwierząt oraz rodzimej przyrodzie. Jego stanowiska znajdują się na terenie całej Polski. Liczba jego stanowisk z roku na rok wzrasta. Stanowi on duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi ze względu na możliwość powodowania poparzeń oraz prawdopodobieństwo przyczyniania się do powstawania nowotworów skóry.
Metody najczęściej stosowane zapobiegające rozprzestrzenianiu się i zwalczaniu barszczu:
1. Metoda chemiczna, czyli użycie środka zawierającego herbicydy np. Roundup 360 SL.
2. Metody mechaniczne:
• koszenie,
• osłanianie i ścinanie kwiatostanów,
• przecinanie korzenia,
• wykopywanie i wymiana gleby.
3. Metoda agrotechniczna, polegająca na głębokim przeoraniu powierzchni stanowiska rośliny.
4. „Metoda i technika PASTWA” polegająca na selektywnym niszczeniu osobników omawianego gatunku. Zaleca się stosowanie jej w stosunku do roślin, których wysokość nie przekroczyła 1,2 m, lub po ich uprzednim skoszeniu. W szyjkę korzeniową barszczu wbija się pionowo szpikulec penetrujący, po czym następuje samoczynny spływ cieczy (herbicydu) do korzenia. Na skutek takiej aplikacji rośliny ulegają zniszczeniu i nie muszą tym samym być poddane utylizacji.
W celu dokładniejszego zapoznania się z metodami usuwania barszczu Sosnowskiego zapraszamy na stronę internetową: http://www.palacyproblem.pl/.

BHP podczas prowadzonych prac zwalczania barszczu!!!
Z uwagi na toksyczne właściwości barszczu przy prowadzeniu jakichkolwiek zabiegów ich zwalczania konieczne jest zastosowanie szczególnych środków ostrożności. Należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu gołej skóry z powierzchnią omawianej rośliny. Osoby zwalczające barszcz powinny zawsze używać:
• kompletnej odzieży ochronnej (z nienasiąkliwych i nieprzemakalnych materiałów) okrywającej całe ciało (wskazane jest stosowanie osłon na buty),
• długich gumowych rękawic,
• pełnych masek (w razie możliwości – z wymiennymi pochłaniaczami, w ostateczności – prostych jednorazowych maseczek chroniących drogi oddechowe).
W przypadku bezpośredniego kontaktu z barszczem należy niezwłocznie umyć skórę zimną wodą z mydłem tak, by usunąć z jej powierzchni sok rośliny, a następnie chronić ją przed promieniami słonecznymi przez przynajmniej 48 godzin.

Barszcz Sosnowskiego jest często mylony z innymi gatunkami roślin. Cechy rozpoznawcze przedstawia tabela poniżej.

barszcz tabela

Zestawienie cech morfologicznych gatunków roślin mylonych z barszczem Sosnowskiego. Wartości podane w [cm]. (rys. K. Wyglądała).
Źródło: Fundacja "Palący Problem – Heracleum”

W związki z sygnałami docierającymi od mieszkańców gminy Szczytno dotyczącymi występowania potencjalnych stanowisk rośliny gatunku barszcz Sosnowskiego, proszę o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu Gminy Szczytno pokój 104, tel. 0-89 623 25 95.