BIP
menu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno

2015-09-25 14:52:29 (ost. akt: 2015-11-16 13:20:59)
NFOŚIGW 2

NFOŚIGW 2

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno”

Inwentaryzacja przeprowadzona w roku 2009 na terenie gminy Szczytno wykazała stosunkowo duże ilości materiałów zawierających azbest w istniejących budowlach i instalacjach na terenie gminy. Są to przede wszystkim pokrycia dachowe i izolacje, rury wodociągowe oraz różnego rodzaju materiały ociepleniowe. Ze względu na negatywny wpływ, jaki wywiera azbest na środowisko przyrodnicze ważnym zagadnieniem jest wyeliminowanie go poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających tę substancję. Do roku 2032 wyroby takie mają w całości zostać usunięte i zutylizowane. Gmina Szczytno w roku 2015 po raz kolejny podjęła takie działania. Realizacja zadania pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno obejmowała demontaż z paletowaniem, transport i utylizację istniejących pokryć dachowych w obrębie 9 nieruchomości na terenie gminy Szczytno. Nieruchomości te zlokalizowane są w miejscowościach Romany, Lipowa Góra Wschodnia, Kobyłocha, Lipowa Góra Zachodnia, Niedźwiedzie, Nowe Gizewo, Lipowiec i Wały. Całość przeprowadzona została w lipcu i sierpniu br.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy zaangażowaniu środków finansowych właścicieli nieruchomości objętych zakresem projektu, a także przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Działania 4. Azbest, Poddziałania 4.1. Usuwanie azbestu. Gmina Szczytno wzięła na siebie rolę wnioskodawcy i koordynatora zadania. Dokonała także rozliczenia rzeczowego i finansowego operacji.
W wyniku tego działania 20,41 tony materiałów zawierających azbest zostało zdemontowane, wywiezione i przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych. Cel zadania został osiągnięty w całości, a efekty będą odczuwalne w czasie.
Wykonawcą zadania była Firma P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina.
W następnych latach Gmina Szczytno przewiduje kontynuację tego typu działań.

Opracował: Jan Lisiewski

NFOŚIGW NFOŚIGW 2