BIP
menu

Informacja dotycząca konsultacji społecznych z org. pozarządowymi

2015-09-29 07:56:47 (ost. akt: 2015-10-05 07:58:17)

Informacja
dotycząca ogłoszenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy
Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2016 r. Przygotowano wstępny projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy, który przedkładamy Państwu do konsultacji.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 13 października 2015 roku - można je składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: turystyka@ug.szczytno.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, sekretariat lub pokój nr 303.
Treść programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno pod adresem www.ug.szczytno.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytno a także w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 303.

Osoba prowadząca sprawę:
Monika Dąbkowska
tel. (89) 623 25 96
turystyka@ug. Szczytno.pl


organizacje pozarządowe uchwała
organizacje pozarządowe informacja
organizacje pozarządowe formularz