BIP
menu

Komunikat Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku z dnia 13 marca 2020r w sprawie czasowego ograniczenia wizyt interesantów w ZGKiM w Kamionku

2020-03-15 11:29:06 (ost. akt: 2020-03-15 11:45:10)
uwaga

uwaga

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 (SARS-C0V), informuje, iż
Od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku (włącznie)
ZGKiM w Kamionku będzie niedostępny dla interesantów.

W sprawach kierowanych do Zakładu można wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:
wodociagi@zgkim-kamionek.pl
biuro@zgkim-kamionek.pl
Jednocześnie informuje, iż Zakład funkcjonuje bez zmian w dni i godziny otwarcia tj.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Wizyty inkasentów dokonujący poboru opłat za dostawę wody i odbiór ścieków z dniem 16 marca do odwołania zostają zawieszone.
W związku z powyższym wszelkich wpłat na rzecz ZGKiM w Kamionku należy dokonywać na rachunek bankowy:
nr 31 8838 0005 2001 0103 0561 0001
Harmonogram pobierania opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w miejscowościach na terenie gminy Szczytno za najbliższy okres przedstawia się następująco:
• Stare Kiejkuty
• Nowiny
• Wałpusz, Zielonka, Ochódno
• Gawrzyjałki
• Prusowy Borek
• Małdaniec
• Czarkowy Grąd
• Piecuchy
• Szymany
• Leśny Dwór

Mieszkańców w/w miejscowości prosimy podawać stany liczników na adres:
wodociagi@zgkim-kamionek.pl
oraz pod numerami telefonów : 89 624 33 88; 513 181 435; 603 182 315
Tel. alarmowe: 501 064 726, 500 480 134