BIP
menu

Komunikat Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku z dnia 26 marca 2020r w sprawie czasowego ograniczenia wizyt interesantów w ZGKiM w Kamionku

2020-03-27 14:42:54 (ost. akt: 2020-04-02 13:39:20)Komunikat

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

z dnia 26 marca 2020r

w sprawie czasowego ograniczenia wizyt interesantów w ZGKiM w Kamionku


W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 (SARS-C0V), informuje, iż

od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania

ZGKiM w Kamionku będzie niedostępny dla interesantów.
Informujemy, iż przy wejściu budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku umieszczona jest skrzynka, w celu pozostawienia dokumentów do rozpatrzenia.
W sprawach kierowanych do Zakładu można również wykorzystać środki komunikacji elektronicznej: wodociagi@zgkim-kamionek.pl biuro@zgkim-kamionek.pl.
Jednocześnie informuje, iż Zakład funkcjonuje bez zmian w dni i godziny otwarcia tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Wizyty inkasentów dokonujący poboru opłat za dostawę wody i odbiór ścieków z dniem 16 marca do odwołania zostają zawieszone.
W związku z powyższym wszelkich wpłat na rzecz ZGKiM w Kamionku należy dokonywać na rachunek bankowy: nr 31 8838 0005 2001 0103 0561 0001
Harmonogram pobierania opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w miejscowościach na terenie gminy Szczytno na najbliższy okres przedstawia się następująco:
• Leśny Dwór
• Trelkowo, Trelkówko, Kobyłocha
• Rudka, Nowe Gizewo (od Rudki)
• Kamionek, Szczycionek
• Wawrochy
• Wały
• Lipowiec
• Lipowiec Mały, Pużary
• Jęcznik, Piece
• Dębówko
• Korpele (Leśna)

Mieszkańców w/w miejscowości prosimy o podawanie stanów liczników wody na adres: wodociagi@zgkim-kamionek.pl
oraz pod numerami telefonów : 89 624 33 88; 513 181 435; 603 182 315
Tel. Alarmowe: 501 064 726, 504 096 902, 500 480 134,