BIP
menu

Gmina Szczytna otrzymała grant pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

2020-04-22 13:36:44 (ost. akt: 2020-05-08 11:11:38)
logo

logo


Gmina Szczytno otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” grant pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.


Dzięki dotacji w wysokości 60 000,00 zł do szkół trafią 32 laptopy w pełni przystosowane do kształcenia zdalnego.


logo