BIP
menu

Program współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi

2015-11-13 15:17:07 (ost. akt: 2015-11-13 15:21:58)
Roczny program współpracy

Roczny program współpracy

Roczny program współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na: 2016 rok

Szczegóły w załączniku poniżej
Roczny program współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi