BIP
menu

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2021-01-19 14:43:10 (ost. akt: 2021-01-19 15:22:51)
logo akcyza

logo akcyza

Szanowni Państwo, Rolnicy Gminy Szczytno

Przypominamy, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego powinien zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup, oraz:

- w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Szczytno wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

(średnia roczna DJP na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku)
Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 - 30 kwietnia 2021 r.

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Szczytnie, przy ul. Łomżyńskiej 3, w Biurze Obsługi Interesanta
tel. 89 623 25 90