BIP
menu

„Przebudowa części drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 102/8”

2021-04-02 11:43:20 (ost. akt: 2021-04-02 11:44:40)
logo

logo„Przebudowa części drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 102/8” to inwestycja zrealizowana w oparciu o środki pochodzące z budżetu Gminy Szczytno oraz dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wcześniejsza nazwa Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
Celem inwestycji i planowanym efektem jest utworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo – żwirowej o długości 375 mb. z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Poprawiono geometrię drogi, wykonano regulację skrzyżowania z drogą powiatową, zbudowano zjazdy oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 243 116,42 zł, w tym dofinansowanie z FDS 194 493,13 zł.