BIP
menu

Przebudowa części drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 51/20

2021-04-02 11:47:05 (ost. akt: 2021-04-02 11:47:33)
logo

logo


Przebudowa części drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 51/20 to inwestycja zrealizowana w oparciu o środki pochodzące z budżetu Gminy Szczytno oraz dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wcześniejsza nazwa Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
Celem inwestycji i planowanym efektem jest utworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.


Zakres robót obejmował przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo – żwirowej o długości 225 mb. z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Poprawiono geometrię drogi, wykonano regulację skrzyżowania z drogą powiatową, zbudowano zjazdy oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 157 730,56 zł, w tym dofinansowanie z FDS 115 702,78 zł.