BIP
menu

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia (odcinek 206 mb)

2021-04-02 11:48:35 (ost. akt: 2021-04-02 11:49:03)
logo

logoPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia (odcinek 206 mb) to inwestycja zrealizowana w oparciu o środki pochodzące z budżetu Gminy Szczytno oraz dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wcześniejsza nazwa Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
Celem inwestycji i planowanym efektem jest utworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo – żwirowej o długości 206 mb. z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Poprawiono geometrię drogi, zbudowano zjazdy oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 179 838,50 zł, w tym dofinansowanie z FDS 143 870,80 zł.