BIP
menu

ZARZĄDZENIE NR 59/2021 Wójta Gminy Szczytno z dnia 16.04.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021 r. - tj. w innym dniu niż niedziela

2021-04-16 15:03:34 (ost. akt: 2021-04-16 15:12:20)
logo

logo


ZARZĄDZENIE NR 59/2021 Wójta Gminy Szczytno z dnia 16.04.2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021 r. - tj. w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
Ustala się dzień 04 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Szczytno w zamian za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021 r.
§ 2
Polecam niezwłoczne podanie informacji o treści § 1 do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno, tablicy ogłoszeń oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Szczytno.


Wójt Gminy Szczytno

/-/

Sławomir Wojciechowski