BIP
menu

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE

2021-06-18 07:46:55 (ost. akt: 2021-06-18 07:51:58)
logo informacja

logo informacjalogotypy janekZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania (Rozwijanie działalności gospodarczej, Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych.). Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Szczytnie
Data: 25.06.2021 r.
Godzina: 11.00