BIP
menu

Trwa V edycja konkursu „Lekcja z SITA”

2015-12-21 14:04:36 (ost. akt: 2015-12-21 14:17:47)
SITA

SITA
Trwa V edycja konkursu
„Lekcja z SITA”
Termin zgłoszeń do 15.01.2016 r.


„Lekcja z SITA” to konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany przez tygodnik „Głos Nauczycielski”. Udział w konkursie otwiera przed szkołą możliwość wdrożenia nowoczesnej, skutecznej metody nauki języków obcych. Zwycięska szkoła otrzyma sprzęt i materiały SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w kolejnym roku szkolnym. Obecnie, na bazie dotychczasowych edycji konkursu, lekcje z SITA prowadzone są w 7 szkołach na terenie całej Polski.
Metoda SITA łączy odkrycia naukowe dotyczące zapamiętywania w stanie relaksu z najlepszymi doświadczeniami tradycyjnych metod nauki języków obcych. Zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy, a uczniowie nie tylko zapamiętują nowe słowa i zwroty łatwiej i szybciej, ale, dzięki regularnemu relaksowi, są również bardziej skoncentrowani i odprężeni na innych lekcjach.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Krok 1 Wypełnić formularz i odpowiedzieć na pytanie
W konkursie mogą wziąć udział gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, które do 15 stycznia 2016 roku wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz ciekawie odpowiedzą na pytanie: „Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?” Tekst odpowiedzi nie może przekraczać 1 800 znaków ze spacjami. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.glos.pl/lekcjazsita.
Formularz wraz z odpowiedzią należy wysłać na adres Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Lekcja z SITA”)

Krok 2 Dni Konkursowe
Spośród wszystkich zgłoszeń, jury wytypuje co najmniej 10 finalistów, którzy w lutym i marcu 2016 zorganizują w swojej szkole Dni Konkursowe. Dzień Konkursowy to spotkanie z metodą SITA. Każdy, począwszy od Dyrekcji, przez nauczycieli, rodziców, a kończąc na uczniach ma możliwość w tym dniu poznać jej działanie i zadać nurtujące go pytania. Dzień Konkursowy to także okazja do roboczego spotkania z nauczycielami, którzy chcą podjąć się wdrożenia tej nowej metody.

Krok 3 Przygotowanie pracy konkursowej: „Projekt organizacji zajęć metodą SITA”
W kolejnym etapie konkursu, w terminie do 5 maja 2016, finaliści przygotowują „Projekt organizacji zajęć metodą SITA” do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 i przesyłają go na adres redakcji Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Lekcja z SITA”). Spośród nadesłanych projektów jury wybiera zwycięzcę.

Krok 4 Nagrody
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 maja 2016. Według regulaminu, zwycięzca jest tylko jeden, jednak nie zamyka to drogi do nagród dla szkół, które wykażą się wysokim poziomem nadesłanych prac. Laureat otrzyma zestawy urządzeń SITA wraz z materiałami do nauki języków obcych dla uczniów. Pozostali finaliści mogą liczyć na realizację projektów w ramach współpracy ze sponsorami.

„Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?”
– Czekamy na odpowiedzi!

Więcej informacji na stronach:
www.glos.pl/lekcjazsita
www.szkola.sita.pl


Sita 3