BIP
menu

Otwarcie nowo wybudowanej sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wawrochach

2021-11-05 14:43:53 (ost. akt: 2021-11-05 14:54:08)
herb mały

herb małyDnia 05.11.2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wawrochach. Zebranych gości w imieniu Wójta Gminy Szczytno Pana Sławomira Wojciechowskiego przywitała Pani Elżbieta Dziuban – Dyrektor Szkoły. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Szczytno Pan Sławomir Wojciechowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jerzy Wojciech Małecki, w imieniu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Pan Jarosław Babalski – Pełnomocnik ds. Administracji Zespolonej i Niezespolonej w Województwie oraz Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki. W uroczystości brali udział również: Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Henryk Żuchowski, Starosta Szczycieński Pan Jarosław Matłach, Ksiądz Dziekan Andrzej Wysocki - Proboszcz Parafii św. Krzyża w Szczytnie, Radny Gminy Szczytno Pan Krzysztof Sikorski, Zastępca Wójta Gminy Szczytno Pani Ewa Zawrotna, Skarbnik Gminy Szczytno Pani Jolanta Godlewska, Radca Prawny Gminy Szczytno Pan Dariusz Bzdyra, a także Pan Mariusz Budny - wykonawca obiektu sportowego, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Szczytno, Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej wraz z obsługą, Rada rodziców przy Szkole Podstawowej w Wawrochach, Pani Magdalena Chaber – sołtys Wawroch wraz z Radą sołecką, Pani Sabina Szablak – sołtys Prusowego Borku i Pani Adriana Sikorska – sołtys Płozów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,5 miliona złotych, z czego kwota 1 471 400, 00 zł. to dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Sportu.