BIP
menu

Wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

2022-01-17 09:26:27 (ost. akt: 2022-01-17 09:27:57)


Gmina Szczytno uzyskała dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł ze środków publicznych ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2021 r.
Zadanie publiczne objęło Szkołę Podstawową w Rudce. W ramach udzielonego wsparcia finansowego został zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Celem dotacji było umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.