BIPBIP Archiwalny
menu

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), d 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

2022-01-20 13:10:55 (ost. akt: 2022-01-20 13:14:37)


Każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.


TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI
• 14 dni - dla nowopowstałych budynków (po 1 lipca 2021)
• Do 30 czerwca 2022 r. - dla budynków, które już istnieją - 12 miesięcy od chwili uruchomienia CEEB r.

SPOSOBY SKŁADANIA DEKLARACJI:
• Elektronicznie wchodząc na stronę https://zone.gunb.gov.pl
• Za pośrednictwem Urzędu Gminy Szczytno w Biurze Obsługi Interesantów – na parterze
• Listownie na adres Urzędu – Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ:

• W Urzędzie Gminy Szczytno,
• na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.ug.szczytno.pl/cms/18134/centralna_ewidencja_emisyjnosci_budynkow

W przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 623 24 01

deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

formularz b budynki i lokale niemieszkalne