BIPBIP Archiwalny
menu

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOFINANSOWANIA INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJACYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEL CIEPŁA W BUDYNKACH LUB LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNO

2022-05-06 12:04:08 (ost. akt: 2022-05-06 12:08:02)Wójt Gminy Szczytno informuje, że w ramach tegorocznego naboru wniosków na dotację celową z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno do Urzędu Gminy wpłynęło 20 wniosków.
Po dokonaniu weryfikacji wszystkich złożonych wniosków oraz dokonaniu wizji lokalnej Komisja rozpatrzyła pozytywnie 14 wniosków.
W ramach projektu podpisano umowy z 14 beneficjentami. Wśród mieszkańców Gminy w roku 2022 rozdysponowano środki na łączną kwotę 77 547,50 zł.
Jednocześnie przypominamy, że w ramach dofinansowania beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł brutto.
Dodatkowo przypominamy, że Gmina Szczytno realizuje dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza od 2018 roku, w ramach których wymieniono już ok 130 źródeł ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach gminnego programu na wymianę źródeł ogrzewania zapraszamy udziału w programie w przyszłym roku. Wzorem lat ubiegłych wnioski na dofinansowanie będą przyjmowanie w miesiącu lutym.