BIPBIP Archiwalny
menu

Projekty realizowane przez W-M ZDZ Centrum Edukacji w Szczytnie

2022-09-07 15:00:08 (ost. akt: 2022-09-07 15:02:21)


"Malec u niani" - Projekt adresowany do osób, które chcą skorzystać z dofinansowania opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię

https://dziecko.wmzdz.pl/olsztyn-nianie/rekrutacja/


"Malec w żłobku" - Projekt adresowany do osób, które chcą skorzystać z dofinansowania opieki nad dzieckiem sprawowanej w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna https://dziecko.wmzdz.pl/olsztyn-zlobek/rekrutacja/


"Malec z aktywnym rodzicem" - Projekt ma pomóc niepracującym rodzicom dzieci do lat 3 w powrocie do pracy lub jej znalezieniu.

Ma to nastąpić poprzez:

wsparcie finansowe – zrefundowanie rodzicowi do 80% poniesionych kosztów opieki zewnętrznej nad dzieckiem przez 12 miesięcy (w instytucjach: żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub indywidualnie u niani) oraz
wsparcie aktywizacyjne – w tym: doradztwo i stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika, odpowiednio dobrany kurs zawodowy oraz pośrednictwo pracy (a także – opcjonalnie – 3 miesięczne staże zawodowe).

https://dziecko.wmzdz.pl/olsztyn-aktywizacja/rekrutacja/REKRUTACJA

Pierwszy nabór – 14 – 20 września 2022 (start - od godz. 8.00 pierwszego dnia, koniec - ostatniego dnia o godz. 15.00).

W przypadku powstałych w projekcie oszczędności i wyczerpania możliwości skorzystania z Kandydatów znajdujących się na rezerwowej liście rankingowej będą ogłaszane kolejne nabory (z częstotliwością raz w miesiącu) - ogłoszony na stronie internetowej, na co najmniej tydzień przed naborem.Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach proszę o kontakt z pracownikami Centrum Edukacji w Szczytnie ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno tel. 89 624 81 55, kom. 507 124 045, Barbara Świerczyńska - dyrektor CE w Szczytnie kom. 725 299 914