BIP
menu

NABÓR DO PROJEKTU PN.: „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” NA ROK 2023.

2023-01-20 09:57:28 (ost. akt: 2023-01-20 10:00:06)
W związku z uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” rolnicy proszeni są o składanie oświadczeń o szacunkowej ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Przedsięwzięcie obejmuje m.in. transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym:
• folii rolniczych
• siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach,
• opakowania typu big bag.
Ww. odpady wzorem ubiegłego roku będą musiały być odpowiednio spakowane, oczyszczone i przygotowane do odbioru przez wyłonioną w trybie rozeznania cenowego wyspecjalizowanej firmy. Termin odbiorów zostanie indywidualnie ustalony po akceptacji wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
i otrzymaniu przez Urząd Gminy Szczytno dofinasowania.
Podatek VAT oraz transport bezpośrednio z gospodarstwa, nie stanowią kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
UWAGA: W ramach zbiórki nie będą odbierane opakowania po opryskach, olejach i inne odpady poza wyżej wymienionymi.
Zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy winni złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy Szczytno.

Oświadczenia należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2023 r.

W przypadku otrzymania dofinansowania, Gmina Szczytno ustali zasady zbierania, transportu i zagospodarowywania ww. odpadów, oraz zostanie zawarta stosowna umowa
z wnioskodawcami.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnie pok. nr 111 lub pod nr tel. 89 623 24 02.

Poniżej druk oświadczenia wraz z załącznikami:
Nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Pobierz: Oświadczenie do inwentaryzacji odpadów