BIP
menu

ogłoszenie o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem domu

2016-01-20 10:59:17 (ost. akt: 2016-01-20 11:13:01)O G Ł O S Z E N I Eo obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji.
Wójt Gminy Szczytno przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. jedn. Dz.U. 2015 poz. 520).
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1094) i podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.