BIP
menu

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionek

2023-09-11 09:18:44 (ost. akt: 2023-09-11 09:19:53)Zadanie pod nazwą: „Przebudowa oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionek oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionek – część I – Przebudowa oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionek” zostało zrealizowane przez Zakład Usługowy EKO-WOD Michał Czarnecki z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej 21, 11-400 Kętrzyn.
W ramach zadania zmodernizowano obiekt jakim jest Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionek .
Realizacja zadania była możliwa dzięki pożyczce udzielonej Gminie Szczytno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 900.000,00 zł.
Łączny koszt inwestycji wyniósł: 2.530.000,00 zł brutto.