BIP
menu

Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia kotłowni w Kamionku

2016-01-21 13:59:10 (ost. akt: 2016-01-21 14:19:51)
kotłownia

kotłownia


O G Ł O S Z E N I E

W związku z wyłączeniem z eksploatacji kotłowni osiedlowej w Kamionku, działając na podstawie art. 30 ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ) Wójt Gminy Szczytno wystawia do sprzedaży następujące elementy wyposażenia kotłowni:
1. Kocioł olejowy Viessmann Paromat Simplex moc 720 kW z regulatorem kotłowym Dekamatik oraz kompletem czujników i zabezpieczeń – szt 2
2. Palnik olejowy dwustopniowy Giersch typ M2.1-Z-L - szt 2
3. Pompa mieszająca Grundfos UPS 80-60 F szt 2
4. Urządzenie stabilizujące ciśnienie w instalacji c.o. typu Reflexomat w skład którego wchodzą: Reflex GG 1000 i BG 1000 oraz kompresor VS150
5. Zestaw redukcyjno- filtrujący z płukaniem wstecznym HS10 DN 40 i automatem do płukania Z11A
6. Zmiękczacz Eurowater typ 5M22 z oprzyrządowaniem.
7. Stacja dozująca Medomat FP 60
8. Magnetoodmulacz
9. Urządzenie do podgrzewania oleju opałowego
10. Zbiornik oleju Schutz – 3000 litrów – 10 szt.
11. Instalacja zasilania oleju opałowego.
12. Komin dwuścienny – szt 2.
13. Grzejnik c.o. Purmo 6 szt.
14. Podgrzewacz wody Dafi – szt. 1.
15. Instalacja elektryczna wraz z szafą sterowniczą
16. Instalacja c.o. wewnętrzna
Ponadto do sprzedaży wystawiono węzły cieplne LPM – szt. 9, zlokalizowane po jednym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 położonych w Kamionku.
Sprzedaży podlegają wszystkie wyżej wymienione elementy łącznie, nie dopuszcza się składania ofert na wybrane elementy wyposażenia.
Nabywca zobowiązany będzie do demontażu urządzeń i zabrania ich z pomieszczenia kotłowni i pomieszczeń węzłów cieplnych w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
Oferty cenowe należy składać w Urzędzie Gminy Szczytno pok. 206 do dnia 05 lutego 2016 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kotłownia Kamionek.”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lutego 2016 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Szczytno w pokoju nr 103.
Przedmioty przeznaczone do sprzedaży można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, tel. 89 624 33 88.
Informacje dotyczące składania ofert można uzyskać pod nr tel. 89 623 25 91.