BIP
menu

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI

2016-02-03 15:23:20 (ost. akt: 2016-02-03 15:28:25)
logo oczyszczalnia

logo oczyszczalnia
OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
_
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
_____W związku z powyższym, informuję że właściciele nieruchomości zabudowanych z których nieczystości płynne odprowadzane są do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani się do niezwłocznego wypełnienia i dostarczenia stosownego zgłoszenia do Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 104 lub do sołtysa wsi.
_____Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Szczytno, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Szczytno.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy pok. Nr 104, u sołtysów oraz na stronie internetowej poniżej.


Pobierz Pobierz: Zgłoszenie do ewidencji zbiorników