BIP
menu

DOFINANSOWANIE DO ZABIEGÓW STERYLIZACJI/KASTRACJI PSÓW I KOTÓW

2024-01-15 12:22:58 (ost. akt: 2024-01-15 12:44:49)


W związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytno na rok 2024 informujemy, że właściciele psów i kotów mogą skorzystać z dofinansowania na zabiegi sterylizacji/kastracji.
Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Szczytno - właścicielom psów i kotów (samców i samic).
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1. Zgłoszenie psa do ewidencji
2. Złożenie w Urzędzie Gminy Szczytno wniosku o dofinansowanie ( w przypadku psa aktualny dowód szczepienia)

• Opiekun, chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłosi się do Urzędu Gminy w Szczytnie. Po wypełnieniu wniosku, oraz jego pozytywnej weryfikacji, wnioskodawca otrzymuje zlecenie na zabieg, z którym zgłosi się do lekarza weterynarii wskazanego we wniosku.
• Gmina Szczytno zapłaci 50% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionej faktury.
• Opiekun zwierzęcia indywidualnie umawia się z lekarzem weterynarii na wykonanie zabiegu.
• Termin wykonania zabiegu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty otrzymania zlecenia na dofinansowanie zabiegu.
• Opiekun zwierzęcia opłaci bezpośrednio lekarzowi weterynarii 50% kosztów wykonanego zabiegu.
• Dofinansowanie przez Gminę Szczytno wykonywanych zabiegów prowadzone będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu sterylizacji zwierząt ( psów i kotów) wynosi 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
• Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.
Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, pod nr telefonu 89 623 25 95LISTA LEKARZY WETERYNARII DO KTÓRYCH BĘDĄ KIEROWANE ZLECENIA:

Gabinet Weterynaryjny, Janusz Bil, Leśny Dwór 66, 12-100 Szczytno

Gabinet Weterynaryjny „Centrum”, Monika Maroszek, Bartna Strona 6, 12-100 Szczytno

Gabinet Weterynaryjny „Łapka”, Mateusz Tołoczko, ul. Boh. Westerplatte 19, 12-100 Szczytno

Gabinet Weterynaryjny Marvet Szczytno, ul. Lemańska 9B, 12-100 Szczytno

Przychodnia weterynaryjna „Ryś”, Joanna Rozbicka, ul. F. Leyka 29,12-100 Szczytno

Przychodnia weterynaryjna , Jarosław Tołoczno, ul. Korczka 1/5, 12-100 Szczytno

Przychodnia Weterynaryjna DOGtorki, ul. Marii Konopnickiej 4, 12-100 Szczytno

Zabiegi sterylizacji, kastracji kotów:

Kocur – 140 zł ( sto czterdzieści zł)
Kotka – 230 zł (dwieście trzydzieści zł)

Zabiegi sterylizacji, kastracji psów:

Psy o wadze do 15 kg:
Pies – 210 zł ( dwieście dziesięć zł)
Suka – 310 zł ( trzysta dziesięć zł)

Psy o wadze od 15 kg do 30 kg:
Pies – 240 zł ( dwieście czterdzieści zł)
Suka – 350 zł ( trzysta pięćdziesiąt zł)

Psy o wadze 30 kg i powyżej:
Pies – 260 zł ( dwieście sześćdziesiąt zł)
Suka – 420 zł ( czterysta dwadzieścia zł)

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji.
Zgłoszenie psa do ewidencji


Pobierz: Wniosek o dofinansowanie zabiegu

Pobierz: zgłoszenie psa do ewidencji